Tuyển dụng

THALIC VOICE hội tụ và chào đón những ai cùng chí hướng, luôn coi trọng chất lượng công việc và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho xã hội. THALIC truyền cảm hứng cho nhân viên, làm việc và sống thông qua các giá trị cốt lõi của chúng tôi.

NHÂN VIÊN TƯ VẤN KHOÁ HỌC

47 Vũ Ngọc Phan

15-25.000.000 VNĐ

Hạn nộp: 30/11/2023

Sales
Fulltime

MÔ TẢ CHI TIẾT YÊU CẦU CÔNG VIỆC CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Ứng tuyển
NHÂN VIÊN XÂY KÊNH TIKTOK MẢNG GIÁO DỤC

47 Vũ Ngọc Phan

5.000.000 VNĐ

Hạn nộp: 30/11/2023

Parttime

MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU ỨNG VIÊN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Ứng tuyển
GRAPHIC DESIGNER

47 Vũ Ngọc Phan

5.000.000 VNĐ

Hạn nộp: 30/11/2023

Parttime

MÔ TẢ CHI TIẾT YÊU CẦU ỨNG VIÊN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Ứng tuyển
GIÁO VIÊN DẠY SỬA GIỌNG NÓI, GIAO TIẾP, DIỄN THUYẾT

47 Vũ Ngọc Phan

20.000.000 VNĐ

Hạn nộp: 15/9/2023

Giáo viên
Đào tạo về giọng nói

MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU ỨNG VIÊN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Ứng tuyển
TRỢ GIẢNG CẢI THIỆN GIỌNG NÓI, GIAO TIẾP, THUYẾT TRÌNH

47 Vũ Ngọc Phan

6.000.000 VNĐ

Hạn nộp: 16/11/2023

Parttime
TRỢ GIẢNG

YÊU CẦU CÔNG VIỆC YÊU CẦU ỨNG VIÊN CHINH SÁCH ĐÃI NGỘ

Ứng tuyển

Gửi Form thành công
Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi

Đã có lỗi xảy ra
Vui lòng kiểm tra và thử lại!

Đóng