20 | Th6

Talkshow tuần 8: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật của mình là Phạm Ngọc Minh Châu, là một gương mặt trẻ quen thuộc với khán giả truyền hình qua những bản tin thời tiết cũng như các chương trình...

Giao tiếpNgôn ngữ
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 7: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật của mình là Phạm Ngọc Minh Châu, là một gương mặt trẻ quen thuộc với khán giả truyền hình qua những bản tin thời tiết cũng như các chương trình...

Giao tiếp
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 6: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật của mình là Phạm Ngọc Minh Châu, là một gương mặt trẻ quen thuộc với khán giả truyền hình qua những bản tin thời tiết cũng như các chương trình...

Ngôn ngữ
Xem chi tiết

Tham gia khóa học ngay

Cam kết đầu ra - Học 3 kèm 1 - Học đến bao giờ tiến bộ thì thôi

20 | Th6

Talkshow tuần 8: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 7: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 6: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 5: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 4: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 3: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 2: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 1: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 4 cùng MC Minh Châu

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 3 cùng MC Minh Châu

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 2 cùng MC Minh Châu

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 1 cùng MC Minh Châu

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 4 cùng MC Minh Châu: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 3 cùng MC Minh Châu: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 2 cùng MC Minh Châu: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết

20 | Th6

Talkshow tuần 1 cùng MC Minh Châu: Khác biệt tạo nên dấu ấn cá nhân

01 Quyết tâm theo đuổi đam mê Giới thiệu đôi nét về bản thân của Minh Châu với THALIC nhé! Minh Châu: Họ tên thật...
Xem chi tiết
Xem thêm

Gửi Form thành công
Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi

Đã có lỗi xảy ra
Vui lòng kiểm tra và thử lại!

Đóng